Straatnamenboek

12 augustus 2009

Een werkgroep van de Historische Vereniging die Goude stelt onder voorzitterschap van Hans Suijs een nieuw straatnamenboek samen. De ontwikkeling van de wijken staat in het boek centraal. Het boek verschijnt in vier delen, pill waarvan het eerste deel in oktober 2012 ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de vereniging. Nico Habermehl neemt de beschrijving van de Binnenstad, price Korte Akkeren, Nieuwe Park en Stolwijkersluis voor zijn rekening.

Binnenstad

De binnenstad telt zes buurten: Nieuwe Markt, Baanstraat, Turfmarkt, Raam (allen met omstreken), Nieuw Park Oost en Nieuwe Park West. Omdat Nieuwe Park in historische opzicht weinig gemeenschappelijks met de oude binnenstad heeft, wordt deze buurt (wijk) apart beschreven. De oude binnenstad bestrijkt een beperkte oppervlakte, begrensd door de Turfsingel, de Kattensingel, de Blekerssingel, de Fluwelensingel en de Hollandsche IJssel. In dit gebied werden de eerste versterkingen, woningen en werkplaatsen gebouwd, spoedig gevolgd door gebouwen voor gemeenschappelijke doeleinden zoals een kerk, gasthuis, stadhuis en schoolgebouw.

Korte Akkeren

Korte Akkeren – door de autochtone Gouwenaars uitgesproken als ‘de Kortàkkeren’ – is een omvangrijke wijk ten zuidwesten van de binnenstad, begrensd door de Nieuwe Gouwe (Nieuwe Vaart), de Turfsingelgracht, de Hollandsche IJssel en het Gouwekanaal. De naam is ontleend aan de korte percelen tuinland langs de Turfsingelgracht, ontstaan in het laatste kwart van de veertiende eeuw. Korte Akkeren telt zes buurten: Korte Akkeren Oud, Korte Akkeren Nieuw, Vogelbuurt, Weidebloemkwartier, Bedrijventerrein Kromme Gouwe (Oost en West) en Bedrijventerrein Hollandsche IJssel.

Nieuwe Park

Nieuwe Park wordt begrensd door de Burgemeester Jamessingel, de Spoorstraat, de Kattensingel en de Nieuwe Gouwe Oostzijde. De wijk bestaat uit twee delen: Nieuwe Park Oost en Nieuwe Park West met als scheiding de in aanleg zijnde Burgemeester van Hofwegensingel. In het oostelijk deel liggen woningen, scholen en zorgcentra, en in het westelijke deel stedelijke voorzieningen, kantoor- en bedrijfspanden. Het woongedeelte, met daarin centraal gelegen het Van Bergen IJzendoornpark en het Nieuwe Park, kent een grote verscheidenheid aan huizen.

Stolwijkersluis

Stolwijkersluis, in de volksmond ‘Stolke(r)sluis’ genoemd, wordt begrensd door de Hollandsche IJssel, Gouderakse Tiendweg, Schoonhovenseweg en Provincialeweg West. Sedert 1964 maakt Stolwijkersluis deel uit van de gemeente Gouda. Dit is het enige deel van Gouda ten zuiden van de Hollandsche IJssel. Vanwege de fraaie ligging wordt wel gesproken van de ‘voortuin van Gouda’. Stolwijkersluis ontleent haar naam aan de gelijknamige uitwateringssluis, die hier kort na 1370 werd aangelegd. De buurtschap (wijk) telt twee buurten: Stolwijkersluis Oost (bebouwd) en Stolwijkersluis West (polder).