Verrassend Gouda

21 augustus 2009

In de serie Verrassend Gouda zijn tussen 2007 en 2010 door Gouwestad TV zeventien afleveringen over historisch Gouda uitgezonden. De opnamen zijn op verschillende, diagnosis soms verrassende locaties gemaakt, advice zoals in de onderaardse gangen van het voormalige kasteel, in de kruipruimte onder de kapel van de rooms-katholieke begraafplaats, in een klooster te Haastrecht, in de gebedsruimte van moskee Nour, bij een vervallen sluis en in een oud badhuis. Het team dat de gemiddeld 25 minuten durende afleveringen maakte, bestond uit Nico Habermehl (research en presentatie), Jane ter Steege (productie) en Fer Groeneveld (regie en camera).

verrassend01

Voorbereiding voor de opnamen (2009). Van links naar rechts: Jane ter Steege,
Fer Groeneveld, Nico Habermehl.
(Foto: Arie ter Steege.)


Inmiddels zijn de volgende afleveringen verschenen:

2007

Belgen in Gouda
(Economische vluchtelingen, godsdienstvluchtelingen, oorlogsvluchtelingen, feest en muziek)

2008

Beroemd in Gouda
(Bierbrouwer en tollenaar Dirck Corneliszoon van Reynegom, beeldhouwer Gregorius Cool, zeeheld zonder praalgraf Jan den Haen, patriot en geschiedschrijver Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden, stadsdokter Willem Frederik Büchner)

Ziek in Gouda
(Ziekenhuizen: Leprooshuis, Catharina Gasthuis, Diaconessenhuis De Wijk, Van Iterson Ziekenhuis, Jozef Ziekenhuis, Bleuland Ziekenhuis; psychiatrische ziekenhuizen; verpleeghuizen: De Riethoek, Bloemendaal; apotheken)

Werken in Gouda
(Biernijverheid, pijpennijverheid, kaarsenfabricage, garenfabricage, plateelindustrie)

Begraven in Gouda
(Sint-Janskerk, Oude algemene begraafplaats, Joodse begraafplaatsen, Rooms-katholieke begraafplaats, begraafplaats en crematorium IJsselhof)

Oorlog in Gouda
(Opstand tegen de koning van Spanje, onder Frans bestuur, Tweede Wereldoorlog)

Oud in Gouda
(Tehuizen voor oude mannen en vrouwen: Catharina Gasthuis, Proveniershuis, Elisabeth Gasthuis, Willem Vroesenhuis, Joods Tehuis, Huize Groeneweg; hofjes: Swanenburgh’s hofje, hofje van Cincq, hofje van Lethmaet; bejaardentehuizen/zorgcentra: Savelberg, Korte Akkeren, Gouwestein, Ronssehof, Goverwelle, Winterdijk)

Wonen in Gouda. Deel 1: Herenhuizen

(Gotiek: Naaierstraat 6, Renaissance: Naaierstraat 12, Hollands Classicisme: Westhaven 51, Barok: Westhaven 52, Rococo: Turfmarkt 142, Neo-classicisme: Hoge Gouwe 155, Neo-renaissance: Turfmarkt 12, Eclecticisme: Lage Gouwe 166, Jugendstil: Oosthaven 67, Delftse School: Molenwerf 30)

2009

Wonen in Gouda. Deel 2: Arbeiders- volks- en middenstandswoningen
(Arbeiderswoningen: Keizerstraat 20–22; arbeiderswoningwen/volkswoningen: Korte Akkeren, Rode Dorp, Jozefbuurt; (hoog)bouw na de Tweede Wereldoorlog: Rietveldwoningen in Reeuwijk, Bloemendaal, Goverwelle; nieuw te bouwen woningen: Westergouwe)

Geloven in Gouda, Deel 1: Kloosters
(Maria Magdalenaconvent, Agnietenconvent, Collatiehuis, Margrietenconvent, Cellebroedersklooster, klooster Stein in Haastrecht, klooster Sint-Gabriël in Haastrecht)

Geloven in Gouda, Deel 2: Kerken
(Rooms-katholieke, oud-katholieke, hervormde, Lutherse, gereformeerde kerken)

Migranten in Gouda
(Komst naar Nederland, werk, huisvesting, religie, onderwijs, voorlichting en ontspanning)

Water in Gouda
(Transportweg: vaarroutes via de Gouwe en de Haven, via de Turfsingelgracht, via het Gouwekanaal; krachtbron: volmolens; voedselbron: visbanken; voor de schone was: wasserijen; vaarroute naar de Krimpenerwaard: de Stolwijkersluis)

Leren in Gouda
(Basisonderwijs: Schoollokaal Oudheidkamer Reeuwijk, Klaas de Vriesschool, Sint Aloysiusschool, Vrije school; Voortgezet onderwijs: Coornhert Gymnasium, Rijks-HBS, Willem de Zwijgerschool voor ULO, Scholengemeenschap De Goudse Waarden; Beroepsonderwijs: Ambachtsschool, Kadeschool, ID-college, De Driestar)

2010

Hygiëne in Gouda
(Haarverzorging, badhuizen, zwembaden, hygiënisch wonen, helder drinkwater, schone grachten, riolen en straten)

Vermaak in Gouda
(Sociëteiten, bioscopen, muziektent, kermis, circus, koninginnedag, koninklijk bezoek)

Vervoer in Gouda
(Koets, trekschuit, trekjacht, trein, stoomtram, stoomboot, streekbus, stadsbus, auto, fiets)

2012

De Jeruzalemkapel Uitzending

verrassend02

Opnamen bij de voormalige Armenkerk in de Peperstraat (2009). Van links naar rechts: Fer Groeneveld, Jane ter Steege, Nico Habermehl.
(Foto: Arie ter Steege.)