Werk in uitvoering

Rond diverse thema’s heeft Nico Habermehl na zijn afscheid van het Ministerie van OC&W onderzoek verricht. In de rubriek  Werk in Uitvoering gaf hij toelichting op de voorgang van de diverse projecten. Via het doorklikken op de links is over deze onderwerpen nadere informatie te vinden.

Het oudste onderzoek heeft de familie Habermehl tot onderwerp. De uitkomsten daarvan hebben een plaats gekregen in: H.J. Habermehl, generic Het geslacht Habermehl in Nederland (Alphen aan den Rijn 1976). Van tijd tot tijd wordt de draad van het onderzoek weer opgepakt. De familiegeschiedenis krijgt een plaats in de dorpsgeschiedenis van Nieuwveen tussen 1838 en 1954, de periode dat leden van de familie Habermehl daar woonden.

De geschiedenis van een op het eerste oog weinig tot de verbeelding sprekende dorp Nieuwveen, blijkt bij nader onderzoek bijzonder boeiend. In de onderzoeksperiode 1838-1954 vinden er cruciale ontwikkelingen plaats zoals de verzuiling, de verlossing uit het isolement, de komst en ontwikkeling van de Johannes Stichting, het bloeiende verenigingsleven en niet te vergeten de drankbestrijding. De dorpssamenleving in de onderhavige periode wordt mede op basis van gepubliceerde artikelen in een monografie beschreven, waarbij het biografische element een belangrijke plaats krijgt toebedeeld. Het boek, getiteld Nieuwveen. Dorp van land en water, verscheen in 2013.

Stichting Boughaz stelt zich tot doel de geschiedenis van de Marokkanen in Gouda en omgeving in woord en beeld vast te leggen. Dat is van belang omdat de eerste en tweede generatie Marokkanen over weinig geschreven bronnen beschikken. Daardoor dreigt de kennis over de beginperiode van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda op termijn verloren te gaan. De geschiedenis van de Marokkanen heeft een plaats gekregen in het dossier Migranten van Goudanet. Ook in artikelen, gepubliceerd in de Tidinge, het tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude, wordt aandacht aan dit onderwerp geschonken. Uiteindelijk wordt de geschiedenis van de Marokkanen in Gouda in een geïllustreerde monografie beschreven.

In 2012 bestaat de Historische Vereniging die Goude tachtig jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum wordt een nieuw straatnamenboek uitgegeven. Uitgangspunt vormt de ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen. Daarom staat het ontstaan en de ontwikkeling van de wijken centraal. In het boek worden naast de door A. Scheygrond in 1981 beschreven straatnamen ook de namen van de nieuwe straten opgenomen. Aan dit boek wordt een bijdrage geleverd. Het vierdelige werk is verschenen onder de titel Stad van de Gouwenaars.

In 2007 is Gouwestad TV gestart met uitzendingen over historisch Gouda onder de titel Verrassend Gouda. Inmiddels is een aantal afleveringen uitgezonden. Uit de reacties blijkt dat er veel en met plezier naar de afleveringen wordt gekeken. Dat laat zich verklaren uit het feit dat de opnames op locatie plaatsvinden. Het geeft een extra dimensie aan het geschiedenisverhaal. Gekozen is voor brede, aansprekende thema’s.