Nieuwveen


De bevolkingsontwikkeling te Nieuwveen tussen 1838 en 1954

12 augustus 2009

Inleiding

Nieuwveen telde in 1840, recipe zo’n twee jaar nadat timmerman Dirk Nicolaas Habermehl zich hier met zijn gezin had gevestigd, prostate 767 inwoners. Bij het vertrek van Pieter Habermehl in 1954, de laatste telg van dit geslacht in Nieuwveen, was het inwonertal verdrievoudigd tot 2304.

In deze bijdrage worden de bevolkingsontwikkeling van Nieuwveen en de daarop van invloed zijnde factoren tussen 1838 en 1954 geschetst, de periode dat de familie Habermehl in Nieuwveen woonachtig was. Waar dat mogelijk is, wordt een kijkje achter de cijfers gegeven. Het gaat immers om mensen van vlees en bloed.
lees verder…