Publicaties

 1. Inrichtingen van armenzorg te Zwolle, sildenafil in het bijzonder het Heilige Geestgasthuis, order in de late middeleeuwen, Historisch Contact Noordelijke Leergangen 1 (1979) 19-21.
 2. Begraafplaats. [Ingezonden mededeling. Reactie op het voornemen van het bestuur van de Gasthuizen te Zwolle het kerkhof bij het Buitengasthuis te ruimen], Zwolse Courant (4 december 1979).
 3. Het Heilige Geestgasthuis te Zwolle in de late middeleeuwen: stichting en ontwikkeling, in: Zwolle in de middeleeuwen. Onderzoekingen naar een vroeg-stedelijke samenleving (Zwolle [1980]) 138-165. Ook verschenen in: Overijsselse Historische Bijdragen 95 (1980) 138-165.
 4. De Kweekschool voor de Zeevaart vanaf de oprichting in 1785 tot de ‘vernietiging’ in 1811. Een Amsterdams antwoord op het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan zeevarenden, Historisch Contact Noordelijke Leergangen 2 (1980) 40-42.
 5. De Kweekschool voor de Zeevaart vanaf de oprichting in 1785 tot de ‘vernietiging’ in 1811. Een Amsterdams antwoord op het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan zeevarenden, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 42 (1981) 5-40.
 6. Samen met Edith de Graeff, Bij het vertrek van de heer Straatsma, Historisch Contact Noordelijke Leergangen 4 (1981) 23.
 7. De ‘geboorte’ van Kaatje, Jaarboekje van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (1981) 35-36. Ook verschenen in: Vaart. Kontaktblad Hogere Zeevaartschool Amsterdam 1985 (Jubileumnummer) 3.
 8. Guillelmus Titsingh (1733-1805), Jaarboekje van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (1982-1983) 44-46.
 9. Korte schets van het ontstaan van de Zwolse Historische Vereniging, Nieuwsbrief Zwolse Historische Vereniging 1 (1984) 2-3.
 10. Het Nieuwe of Pestengasthuis in de late middeleeuwen, Nieuwsbrief Zwolse Historische Vereniging 1 (1984) 3-6.
 11. Bespreking van Zwolse Regesten II, 1400-1425 door F.C. Berkenvelder, Nieuwsbrief Zwolse Historische Vereniging 1 (1984) 22-23.
 12. Bespreking van Zwolle als Hanzestad door F.C. Berkenvelder, Nieuwsbrief Zwolse Historische Vereniging 1 (1984) 21-22.
 13. Bespreking van Geschiedenis van 50 jaar T.O.G. Ittersum (1934-1984), Nieuwsbrief Zwolse Historische Vereniging 1 (1984) 52-53.
 14. Assendorp. De Geschiedenis van een oude Zwolse stadswijk, Assendorper Nieuws. Huis aan huis blad voor Assendorp, Stationswijk en Pierik (Extra editie, december 1984).
 15. De bevolkingsontwikkeling in Zwolle van 1628-1748, Zwols Historisch Jaarboek 1 (1984) 70-87.
 16. De Kweekschool voor de Zeevaart en de Hogere Zeevaartschool Amsterdam als instellingen voor beroepsonderwijs, in: Tot een rechtschapen en kloek zeeman toe te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar Kweekschool voor de Zeevaart en Hogere Zeevaartschool Amsterdam (Zutphen 1985) 113-183.
 17. Geen daden, maar woorden. De Commissie voor Geestelijke en Moreele Herbewapening te Zwolle, 1939-1940, in: Als een strootje in de maalstroom. Zwolle tijdens de tweede wereldoorlog (Zwolle 1985) 78-88.
 18. Bespreking van Archeologie in de praktijk. Methoden en technieken voor de (amateur-)archeoloog onder redactie van K.J. Steehouwer en A.H.C. Warringa, Informatieblad Oudheidkundige Werkgroep ‘Golda’ 1 (1986) 17-22.
 19. Ontwikkelingen in het middelbaar zeevaartonderwijs, in: Maritiem Journaal 87 (Houten 1987) 90-94.
 20. Gouda Monumentaal (Gouda 1987, 2e druk 1988).
 21. De ontstaansgeschiedenis van Gouda, Informatieblad Oudheidkundige Werkgroep ‘Golda’ 2 (1987) 62-68.
 22. Guillelmus Titsingh. Een invloedrijk Amsterdams koopman uit de tweede helft van de achttiende eeuw (1733-1805), Jaarboek Genootschap Amstelodamum 79 (1987) 81-124.
 23. P.D. Muylwijk (1868-1959), De Schatkamer. Regionaal Historisch Tijdschrift 2 (1988) 5-12.
 24. Bespreking van De Nederlandse kleipijp. Handboek voor dateren en determineren door D.H. Duco, Informatieblad Oudheidkundige Werkgroep ‘Golda’ 3 (1988) 17-22.
 25. Gouda Waterstad (Gouda 1988).
 26. Historische schets van het Nieuwe Marktgebied, in: J.C. van Dam en N.D.B. Habermehl eds., Het Nieuwe Marktgebied te Gouda. Van kloosterterrein tot winkelcentrum (Gouda 1988) 11-27.
 27. Het middelbaar nautisch onderwijs in beweging, in: In plaats van toespraken ([Utrecht 1989]) 29-38.
 28. Bibliografie van de kerkgeschiedenis van Gouda, in: P.H.A.M. Abels, N.D.B. Habermehl en A.P.F. Wouters eds., In en om de Sint-Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis (Delft 1989) 160-174.
 29. Gouda Restaureert (Gouda 1989, 2e druk 1991, 3e druk 1991).
 30. G.J.J. Pot (1884-1950), De Schatkamer. Regionaal Historisch Tijdschrift 3 (1989) 65-70.
 31. Bespreking van De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda tot 1398, door Koen Buiskool, Informatieblad Oudheidkundige Werkgroep ‘Golda’ 4 (1989) 65-70.
 32. Gouda, het Tolhuis en zijn omgeving (Gouda 1990, 2e druk 1990, 3e druk 1992).
 33. De ontginning van de Gouwestreek in de middeleeuwen, Informatieblad Oudheidkundige Werkgroep ‘Golda’ 5 (1990) 26-46. Ook verschenen in: Het dorp Waddinxveen. Tijdschrift van het Historisch Genootschap Waddinxveen 7 (1999) 88-102.
 34. De bevolkingsontwikkeling te Gouda in de tweede helft van de achttiende eeuw, De Schatkamer. Regionaal Historisch Tijdschrift 4 (1990) 34-45.
 35. ‘Het Herthuis’ en zijn omgeving: een reconstructie, Informatieblad Oudheidkundige Werkgroep ‘Golda’ 5 (1990) 57-63.
 36. Seizoenschommelingen van huwelijk, geboorte en sterfte te Gouda in de tweede helft van de achttiende eeuw, Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 9 (1991) 12-15.
 37. Bespreking van Het Kunstcentrum onder redactie van Kees Vossestein, Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 9 (1991) 16-17.
 38. J.H. Carlier (1882-1954), Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 9 (1991) 31-35.
 39. G. Schrijvers (1918-1980), Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 9 (1991) 47-50.
 40. Gouda: stad van kerken, kapellen en torens (Gouda 1991).
 41. Toeval of opzet? De ondergang van het linieschip Prins Willem in september 1781, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 10 (1991) 131-148.
 42. H.A.J. Tempelman (1913-1970), Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 9 (1991) 57-61.
 43. J. Taal (1893-1973), Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 10 (1992) 4-8.
 44. Samen met A. Scheygrond, Mr. J.E.J. Geselschap (1913-1992), ter herinnering, Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 10 (1992) 26-28.
 45. G.C. Helbers (1902-1990), Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 10 (1992) 54-59.
 46. Zestig jaar geschiedschrijving als activiteit van ‘Die Goude’ (1932-1992), in: N.D.B. Habermehl, P.H.A.M. Abels, H.A. van Dolder-de Wit en L.B. Korstanje eds., In de stad van die Goude (Delft 1992) 5-25.
 47. Tien jaar Tidinge (1954) 1982-1992, Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 11 (1993) 24-27.
 48. Op zoek naar de onderaardse gangen van het voormalige kasteel te Gouda, 1937-1938, in: Henkjan Sprokholt, Chris Akkerman en Marcel van Dasselaar eds., Het kasteel van Gouda (Delft 1993) 62-72.
 49. Bespreking van Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart onder redactie van R.B. Prud’homme van Reine, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 109 (1994) 749-750.
 50. Van nieuwsbrief tot jaarboek. Het belang van een eigen periodiek voor historische verenigingen, Geschiedenis in Zuid-Holland. Nieuwsbrief van het project Geschiedbeoefening in Zuid-Holland nummer 7 (1995) 5-7.
 51. A. Scheygrond (1905-1996), Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 14 (1996) 82-87.
 52. Impressies van Gouwenaars uit het verleden, Goudsche Courant (20 juli 1996).
 53. Bespreking van De Republiek tussen zee en vasteland. Buitenlandse invloeden op cultuur, economie en politiek in Nederland 1580-1800 onder redactie van Karel Davids, Marjolein ’t Hart, Henk Kleijer en Jan Lucassen, Historisch Tijdschrift Holland 28 (1996) 184-185.
 54. Genealogie, meer dan stamboomonderzoek. De lotgevallen van een onfortuinlijke Nieuwveense familie, De Baardman 27 (1998) 15-24.
 55. Bespreking van De gilden in Gouda door Koen Goudriaan, Martha Hulshof, Piet Lourens en Jan Lucassen, Historisch Tijdschrift Holland 30 (1998) 46-47.
 56. Samen met J.W.E. Klein, Gouda in druk. Bibliografie van Gouda tot 1995 (Delft 1999).
 57. Wierden in Middag-Humsterland (Amersfoort 2000).
 58. Scheepswrakken in de Waddenzee (1500-1800) (Amersfoort 2000).
 59. Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor stadhouder Willem V en koning Willem I (Amsterdam 2000).
 60. Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825) en de Kweekschool voor de Zeevaart, Jaarboekje van de Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (2000-2001) 71-74.
 61. Bespreking van Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda door K. Goudriaan, B.J. Ibelings en J.C. Visser, Tidinge van Die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ 19 (2001) 74.
 62. Kweekschool voor de Zeevaart sluit voorgoed de poorten, Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 88-2 (2001) 1-14.
 63. Hoe een ambtenaar uit de achttiende eeuw opnieuw tot leven kwam. Zoektocht naar de mens Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825), Biografie Bulletin 11 (2001) 161-168.
 64. Bespreking van Het Instituut. Honderdzeventig jaar opleiding tot marineofficier 1829-1999 door G.M.W. Acda e.a., Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 20 (2001) 193-194.
 65. Bespreking van Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog onder redactie van Co Nelisse, Dik Roggeveen en Jan Tonkens, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 20 (2001) 199-200.
 66. Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Amsterdam en minister van Marine, Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 88-6 (2001) 2-13.
 67. Van ziekenboeg tot kunstgebouw. De geschiedenis van het Catharina Gasthuis te Gouda, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 20 (2002) 33-47.
 68. Samen met R. Wybrands, Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832. Gouda (Alphen aan den Rijn 2002).
 69. Leven in de schaduw van de dood, in: P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl en J.H. Kompagnie eds., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002) 296-307.
 70. Bespreking van The Glorious First of June 1794. A Naval Battle and its Aftermath onder redactie van Michael Duffy en Roger Morriss, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 21 (2002) 192-193.
 71. Abraham Ursinus van Grevenstein (1769-1833). Een onfortuinlijk Marineofficier in woelige jaren, in: In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. (Amsterdam 2003) 356-370.
 72. De zeestrijdkrachten in de nadagen van de Republiek en in de Bataafs-Franse periode (1763-1815), in: J.R. Bruijn en C.B. Wels eds., Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 (Amsterdam 2003) 179-196.
 73. Gouda in 1832. Het jaar van de invoering van het kadaster, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 22 (2004) 11-18.
 74. De Josephbuurt: een Gouds tuindorp, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 22 (2004) 41-47.
 75. Bespreking van Rolling Home. Seemansbräuche, Shanties und die Faszination der Grosssegler door Udo Brozio en Manfred Mittelstedt, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23 (2004) 72-73.
 76. Zingen op de kade. Tien jaar shantykoor West Zuidwest (1994-2004), Sailor’s dream. Programma jubileumviering op 11 september 2004. Gouds shantykoor West Zuidwest 1994-2004 (2004) [2-4].
 77. Zeemansliederen. Sailor’s dream. Programma jubileumviering op 11 september 2004. Gouds shantykoor West Zuidwest 1994-2004 (2004) [7-9].
 78. Excursies [van Die Goude]: de blik naar buiten, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 23 (2005) 39-42.
 79. De Bijdragen [van Die Goude]: van losse artikelen tot een samenhangende stadsgeschiedenis, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 23 (2005) 48-58.
 80. Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 23 (2005) 89-91.
 81. De Goudse arts W.F. Büchner in zijn strijd tegen de pokken en de cholera, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 23 (2005) 201-206.
 82. De bevolkingsontwikkeling te Nieuwveen tussen 1838 en 1954, De Baardman 42 (2005-2006) 25-33.
 83. Erasmus Goudensis, Gouds Nieuwsblad (24 mei 2006).
 84. Jan den Haen (1630-1676). Goudse zeeheld zonder praalgraf, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 24 (2006) 84-88. Ook verschenen in: Admiraal voor drie dagen. Programmaboekje van ‘Een muzikale zeebelevenis over de Goudse zeeheld Jan den Haen’ door het Shantykoor West Zuidwest uit Gouda op 4, 25 en 26 november 2006, 6-12.
 85. Betekenis van Erasmus, Gouds Nieuwsblad (13 september 2006).
 86. Godsdienst en Erasmus, Gouds Nieuwsblad (20 september 2006).
 87. Erasmus en Europa, Gouds Nieuwsblad (4, 11 oktober 2006).
 88. Erasmus’ graf, Gouds Nieuwsblad (25 oktober 2006).
 89. Erasmus’ betekenis, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 24 (2006) 131-132. Ook verschenen in: Paul H.A.M. Abels (ed.), Erasmus en Gouda (Gouda 2006) 131-132.
 90. Erasmus’ geboorte, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 24 (2006) 137-138. Ook verschenen in: Paul H.A.M. Abels (ed.), Erasmus en Gouda (Gouda 2006) 137-138.
 91. Erasmus’ opleiding en vorming, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 24 (2006) 167-168. Ook verschenen in: Paul H.A.M. Abels (ed.), Erasmus en Gouda (Gouda 2006) 167-168.
 92. Erasmus’ kloosterleven, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 24 (2006) 198-199. Ook verschenen in: Paul H.A.M. Abels (ed.), Erasmus en Gouda (Gouda 2006) 198-199.
 93. Erasmus’ graf en nalatenschap, Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging ‘Die Goude’ 24 (2006) 230-231. Ook verschenen in: Paul H.A.M. Abels (ed.), Erasmus en Gouda (Gouda 2006) 230-231.
 94. Negentig jaar Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam 1917-2007. Tot de volgende reunie!, in: Negentig jaar VOK-geschiedenis (Rotterdam 2007) 7-31.
 95. Mare Liberum. Vijfenvijftig jaar studentenvereniging van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam 1945-2000, in: Negentig jaar VOK-geschiedenis (Rotterdam 2007) 33-41.
 96. Willem Frederik Büchner (1780-1855). Strijder tegen ziekten, armoede en onrecht, in: W.F. Büchner, Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda (1842) (Gouda 2007) 7-42.
 97. Johannes Cornelis de Jonge (1793-1853). ‘Historicus onzer zeetriomfen’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27 (2008) 18-24.
 98. Openbare functies op het spoor, Erfgoud 2 (2008) 45-46.
 99. Abdellah Laâguili. Nieuwe Gouwenaar van het eerste uur, Tidinge. Tijdschrift Historische Vereniging die Goude 27 (2009) 125-128.
 100. Gastarbeiderspensions in Gouda (1965-1990). Pakhuizen vol Marokkanen en Turken, Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 27 (2009) 151-157.
 101. Vensters in de Goudse canon (2009): Tolhuis, Catharina Gasthuis, De Lange van Wijngaerden, Van Meerten-Schilperoort, W.F. Büchner, Belgische vluchtelingen, Korte Akkeren.
 102. Moskeeën in Gouda. Een plaats om gezamenlijk te bidden, Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 28 (2010) 72-77.
 103. Liever niet de smaak van ‘levend’ water. Stadsdokter Büchner en de strijd om een schoner Gouda, Erfgoud 4 (2010) 38-40.
 104. Het Nieuwveen van 1937 tot leven gebracht, De Baardman 51 (2010) 5-8.
 105. Dokter Barend Nout, huisarts te Nieuwveen van 1904-1950, De Baardman 51 (2010) 9-15.
 106. Nieuwe Park. Goudse wijk vol tegenstellingen, Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 28 (2010) 138-151.
 107. Sporen van Erasmus in Gouda en omgeving (Amersfoort 2010)
 108. Jan Willem Geesink, burgemeester [van Nieuwveen] in crisistijd (1927-1936), De Baardman 52 (2010/2011) 10-18.
 109. May, Job Seaburne, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN_1780tot1830/lemmata/voltooide_lemmata
 110. Assia Chouli-Ben Chekh. Een actieve Marokkaanse vrouw in Gouda, Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 29 (2011) 28-32.
 111.  Van Catharina Gasthuis tot Groene Hart Ziekenhuis. Een tocht langs de Goudse ziekenhuizen, Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 29 (2011) 58-61.
 112. David van Dam (1926-1945). URL: http://www.groenehartarchieven.nl/themas/personen-en-families/david-van-dam-(1926-1945).
 113. Johannes Jacobus Roovers (1904-1989), gemeentesecretaris [van Nieuwveen], kunstenaar en dorpshistoricus, De Baardman 53 (2011) 10-20.
 114. De erfenis. Uiterbuurtweg. Nieuwveen [Naamgeving in de familie Habermehl]. URL: http://www.groenehartarchieven.nl/projecten/mijn-favoriete-voorouder/de-erfenis (2011).
 115. Veelzijdig Gouds historicus. In memoriam: Jan Hendrik Kompagnie (1947-2011), Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 30 (2012) 4-5.
 116. Jan Sasse (1830-1916). Bevlogen inwoner van Nieuwveen. Naamgever van ‘Sassenoord’, De Baardman 54 (2011/2012) 5-14.
 117. Historische teksten bij de hoofdstukken 6 ‘Paardenvijgen en honingkoek’ en 11 ‘Een bijzondere ontmoeting’, in: Verhalen van Gouda (Gouda 2012) 70-75; 122-127.
 118. Bevlogen Gouwenaar. In memoriam: Jaap Rebel (1928-2012), Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 30 (2012) 42.
 119. Theodorus Everardus Copraij (1857-1932). Onderwijzer en kassier, De Baardman 55 (2012) 12-16.
 120. Binnenstad, in: Stad van de Gouwenaars. Een beschrijving van de Goudse wijken, straten, bruggen en waterlopen. Deel 1 – Ontginningen en ontwikkeling van de oude kernen. Binnenstad en Stolwijkersluis (Gouda 2012) 41-92.
 121. Stolwijkersluis, in: Stad van de Gouwenaars. Een beschrijving van de Goudse wijken, straten, bruggen en waterlopen. Deel 1 – Ontginningen en ontwikkeling van de oude kernen. Binnenstad en Stolwijkersluis (Gouda 2012) 139-152.
 122. Gedreven cameraman. In memoriam: Fer Groeneveld (1939-2012), Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 30 (2012) 122.
 123. Johannes Jacobus Roovers, geschiedschrijver van Nieuwveen, in: ‘Dan doen we het zelf’. Cultuurhistorisch initiatief in Zuid-Holland (Delft 2012) 117-120.
 124. Straatnamen met een bijzondere geschiedenis, Nieuwsbrief Monumentenzorg en archeologie 40 (2012) 10-13.
 125. Zeelieden aan de Raam, Raamkrant (26e jaargang, # 3, december 2012).
 126. De Korte Akkeren, in: Stad van de Gouwenaars. Een beschrijving van de Goudse wijken, straten, bruggen en waterlopen. Deel 2 – De oude stadsuitbreidingen. De Korte Akkeren, Nieuwe Park, Kadenbuurt en Kort Haarlem (Gouda 2013) 39-72.
 127. Nieuwe Park, in: Stad van de Gouwenaars. Een beschrijving van de Goudse wijken, straten, bruggen en waterlopen. Deel 2 – De oude stadsuitbreidingen. De Korte Akkeren, Nieuwe Park, Kadenbuurt en Kort Haarlem (Gouda 2013) 107-129.
 128. Nieuwveen. Dorp van land en water [Stichting Rijnlandse Historiën. In samenwerking met de Historische Kring Liemeer] 2013
 129. In de rechte lijn. Negen generaties Habermehl in Nederland (Gouda 2013)
 130. Arti Legi. Hoe oud in nieuw doorklinkt (Gouda 2013)
 131. Cornelis Jan Glavimans (1795-1857), scheepsbouwer en archeoloog, in: J. van den Akker, R. Oosting (red.), Maritiem cultuurlandschap. Inleidingen gehouden tijdens het elfde Glavimans Symposion, Amsterfoort, 30 mei 2008 (Amersfoort 2013) 61-69.
 132. Het Bolwerkterrein in de loop der eeuwen. Tidinge. Tijdschrift van de Historische Vereniging die Goude 32 (2014) 60-68.
 133. Islam in Gouda. Vestiging en acceptatie van een nieuwe geloofsgemeenschap, in: P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd (Zoetermeer 2014)